สารพันปัญหาเกี่ยวกับ Tablet

หากครูผู้สอน ผู้ปกครอง มีคำถามเกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) หรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาดังกล่าว ลองคลิกที่ link

ด้านล่างนี้ ท่านจะพบกับคำตอบซึ่งอาจจะช่วยให้ท่านหายสงสัยได้

http://www.otpc.in.th/faq.html

Leave a Reply