27067017_1547081532027246_5186144114585758620_n

ออก”คลินิกสพป.ลำปาง 3 สัญจร” จุดอำเภอเมืองปาน

“คลินิกสพป.ลำปาง 3 สัญจร”

จุดอำเภอเมืองปาน

ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง