ตรวจเยี่ยมรร.หัวทุ่ง_๑๗๑๒๐๔_0017

คณะทีมงานกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้ออกเยื่ยมตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

คณะทีมงานกลุ่มงานนโยบายและแผน

ได้ออกเยื่ยมตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560