Month: May 2019

ข่าวใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวใหม่

ตามหนังสือที่ ศธ 04133/1299 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562 การสำรวจข้อมูลนักเรียนไปเรียนรวม การสนับสนุนค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ 04133/1299 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนไปเรียนรวม เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน โดยรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม link ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด