Day: January 22, 2018

26841086_1820804114618035_8681178203814063706_o
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประขุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  

26910247_1821947937836986_6506753393780915282_o
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางาม

26805418_1536964913038908_2719128190075445895_n
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ประชุมทางไกล “การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา”

ประชุมทางไกล “การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา” 19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3