Day: October 19, 2012

ข่าวใหม่

ศูนย์บริการหลังการขายและการส่งซ่อมเครื่อง Tablet

สพป. ลำปาง ขอแจ้งศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งขั้นตอนการรับซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา สำหรับเครื่องที่เสียหายหรือชำรุด พร้อมทั้งแนบใบนำส่งซ่อม เพื่อใช้ประกอบ การนำส่งซ่อมเครื่อง Tablet  ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลได้จากด้านล่างนี้ ขั้นตอนการส่งซ่อม001 ใบส่งซ่อม Tablet รายชื่อศูนย์บริการซ่อมเครื่อง Tablet