Category: ข่าวประกาศ

ประกาศกลุ่มนโยบายและแผน

23032610_1464289066973160_8213716717264583315_n
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 (อำเภอแจ้ห่ม)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปีการศึกษา 2560” (อำเภอแจ้ห่ม) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

22861587_1463343527067714_4850426249592588311_o
ข่าวประกาศ, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปี การศึกษา 2560 (อำเภอวังเหนือ)

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เทอม 2 ปี การศึกษา2560” (อำเภอวังเหนือ) วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

22195731_1437150253020375_7279039195250326373_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

21271286_1417079791694088_584730489544845712_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและฐานข้อมูลรร. พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและฐานข้อมูลรร. พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ระหว่าง วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ซี แอนด์ ซี เชียงราย -Cabbages&Condoms

20614514_1390181074383960_1069844258_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัด น่าน

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และศึกษาดูงานโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560

20140053_1378952362173498_5572852829407765667_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนฐานข้อมูล (WarRoom) และวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนฐานข้อมูล (WarRoom) และวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ลำปางเวียงทอง