Category: ข่าวใหม่

ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, เอกสารแนบ

หนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือเรื่อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภครอบ 6 เดือนแรก และจัดส่งให้แก่สพป. ลำปาง เขต 3 ทาง e-mail และส่งเป็นเอกสาร ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบต่อไป ดาวน์โหลดหนังสือ

26841086_1820804114618035_8681178203814063706_o
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประขุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  

26910247_1821947937836986_6506753393780915282_o
ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

ทีมเครือข่ายขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามการบริการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางาม