015
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2560

ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2560 และ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาอัตลักษณ์ ระหว่าง วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท และ  ณ โรงเรียนบ้านแม่กื๊ด สพป.เชียงใหม่เขต 2 <<<<<บรรยากาศประชุมปฏิบัติการ>>>>> การพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2560 <<<<<บรรยากาศประชุม>>>>> การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาอัตลักษณ์

Dmc
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียน อ.แจ้ห่ม อ. เมืองปาน อ.วังเหนือ วันที่ ๒๓ – ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1 <<<<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>>>

smc1
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน (SMC.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card) วันที่ 25-27 เมษายน 2560 กลุ่มโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม กลุ่มโรงเรียนอำเภอวังเหนือ กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 1 <<<<< ภาพบรรยากาศในการประชุม >>>>>

DSC05479
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่8-9 เมษายน 2560 ณ ลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย) ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อพัฒนาความรู้ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติ เกี่ยวภารกิจงานด้านนโยบายและแผน. <<<<<<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>>>>>

งานประชุม
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้จัดการประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC ณ ห้องประชุม 1 โดย กลุ่มนโยบายและแผน <<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>