การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3 ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอ Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูล เพื่อการบริหารการศึกษา” ของกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ สพป.ลป 3 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและห่างไกลกันดาร

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

Posted by admin_plan in slide May 26, 2016  |  No Comments
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.ลำปาง เขต 3 ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

11225442_1158083840886706_7340391125493721666_n 12507568_1158080394220384_2452543015490111173_n 12523079_1158080127553744_3633791901763902472_n 12553079_1158084247553332_1035934444341289791_n

Read More

การตรวจสอบการรายงานผลการประเมินนร. ชั้น ป.1 -ป.6 อ่านออกเขียนได้

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ March 23, 2016  |  No Comments

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบรายงานผลการประเมินนร. ชั้นป.1 – ป.6 อ่านออกเขียนได้
เพื่อยืนยันข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง  โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มีนาคม 2559
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  โรงเรียนสามารถ Download รายละเอียดความผิดพลาดที่ตรวจพบได้ตาม link ด้านล่างนี้

(ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ หากท่านไม่มีข้อผิดพลาด ก็ไม่ต้องดำเนินการอีกคะ)

รายละเอียดการรายงานผลการประเมินอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 2558

 

Read More

แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ February 09, 2016  |  No Comments

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน

–  ดาวน์โหลดแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ที่กำหนดติดตามในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

–  เพื่อดำเนินการ

3. แบบติดตามครั้งที่ 3 สำหรับโรงเรียน

Read More

แบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Posted by Sudakan in ไม่มีหมวดหมู่ November 20, 2015  |  No Comments

ตามที่สพป. ลำปาง เขต 3  แจ้งโรงเรียนให้จัดเตรียมแบบติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ จาก สพฐ. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

นั้น  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม link ด้านล่างนี้คะ

4. แบบโรงเรียนลดเวลาเรียน 5-11-58

Read More

การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3

Posted by admin_plan in slide November 09, 2015  |  No Comments
การประชุมปฏิบัติการ"การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ" สพป.ลป 3

การประชุมปฏิบัติการ”การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ” สพป.ลป 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

Read More