20614514_1390181074383960_1069844258_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัด น่าน

ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และศึกษาดูงานโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัด น่าน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560

20140053_1378952362173498_5572852829407765667_n
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนฐานข้อมูล (WarRoom) และวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนฐานข้อมูล (WarRoom) และวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ลำปางเวียงทอง

015
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2560

ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2560 และ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาอัตลักษณ์ ระหว่าง วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท และ  ณ โรงเรียนบ้านแม่กื๊ด สพป.เชียงใหม่เขต 2 <<<<<บรรยากาศประชุมปฏิบัติการ>>>>> การพัฒนาอัตลักษณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2560 <<<<<บรรยากาศประชุม>>>>> การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาอัตลักษณ์

Dmc
ข่าวประกาศ, ข่าวใหม่, ภาพข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียน อ.แจ้ห่ม อ. เมืองปาน อ.วังเหนือ วันที่ ๒๓ – ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1 <<<<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>>>